Registrace SuPrBěh - Psí 2020 (charitativní)

Informace k registraci:

Startovné jde v plné výši spolku Nalezenci Šumaváci z.s., je samozřejmě možné přispět i libovolnou vyšší částku. Budou připraveny dvě trasy: Soutěžní "běh" o délce cca 6 km a "procházka" o délce cca 3 km. Vyhlašování vítězů proběhne pouze v kategorii "běh".

Současná cena registrace: 300.0 Kč

Registrační formulář:

Odesláním registrace souhlasím s tím, že se registrovaný bude řídit pravidly závodu, souhlasím se zveřejněním výše uvedených informací (vyjma emailové adresy) ve startovní a výsledkové listině a prohlašuji, že jsem oprávněn k udělení tohoto souhlasu (zvláště v případě registrace dětí).