Registrace SuPrBěh Koupačka 2023

Informace k registraci:

Se souhlasem rodičů v tomto závodu mohou startovat i děti starší 15 let, které se ale registrují na stránce dětského závodu.

Současná cena registrace: 300.0 Kč

Registrační formulář:

Odesláním registrace souhlasím s tím, že se registrovaný bude řídit pravidly závodu, souhlasím se zveřejněním výše uvedených informací (vyjma emailové adresy) ve startovní a výsledkové listině a prohlašuji, že jsem oprávněn k udělení tohoto souhlasu (zvláště v případě registrace dětí).