Registrace SuPrBěh Koupačka 2024

Informace k registraci:

Se souhlasem rodičů v tomto závodu mohou startovat i děti starší 15 let, které se ale registrují na stránce dětského závodu. Do kategorie "Drsňák" se neregistruje, až v cíli se závodník rozhodne, jastli chce běžet další kolo (s těžšími překážkami). Poslední start do druhého kola bude možný ve 14:00.

Současná cena registrace: 400.0 Kč

Registrační formulář:

Odesláním registrace souhlasím s tím, že se registrovaný bude řídit pravidly závodu, souhlasím se zveřejněním výše uvedených informací (vyjma emailové adresy) ve startovní a výsledkové listině a prohlašuji, že jsem oprávněn k udělení tohoto souhlasu (zvláště v případě registrace dětí).