Registrace SuPrBěh Dětský 2024

Informace k registraci:

Volba věkové kategorie je podle věku dítěte v den závodu. Kdo má zrovna narozeniny, může si vybrat. Děti nad 15 let se souhlasem rodičů startují v závodu pro dospělé.

Současná cena registrace: 200.0 Kč

Registrační formulář:

Odesláním registrace souhlasím s tím, že se registrovaný bude řídit pravidly závodu, souhlasím se zveřejněním výše uvedených informací (vyjma emailové adresy) ve startovní a výsledkové listině a prohlašuji, že jsem oprávněn k udělení tohoto souhlasu (zvláště v případě registrace dětí).